Dokumendid

Korraldused ja määrused

Saku Valla Spordikeskuse põhimäärus  RT IV, 21.11.2011, 36

Saku Valla Spordikeskuse sisekorraeeskirjad. Leiad  SIIT!

Ujula kasutaja MEELESPEA. Leiad SIIT!

Saku Valla Spordikeskuse nõukogu koosseis. Leiad  SIIT!

Saku Valla Spordikeskuse nõukogu koosseis. Leiad SIIT!

Volikogu esindaja nimetamine Saku Valla Spordikeskuse nõukogusse. Leiad SIIT!

Volikogu esindaja nimetamine Saku Valla Spordikeskuse nõukogusse. Leiad SIIT!

– Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll 19. veebruar 2014 nr. 1 , Lisa 1

– Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll 28.aprill 2014 nr.2

– Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll 08.august 2014 nr.3

-Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll  09.september 2014.nr.4

-Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll 09.veebruar 2015 nr.1 , Lisa 1 , Lisa 2

-Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll 16.juuni 2015 nr.2

-Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll 07.september 2015, nr.3

-Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll 09.märts 2016 nr 1 , Lisa 1 Lisa 2

– Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll 07.09.2016 nr.2

– Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll 13.09 2017 nr 1

-Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll 22.03 2018 nr. 1

-Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll 11.09.2018 nr.2

Avaliku ürituse korraldamise luba. Taotlus vormi leiad SIIT!

Taotlus  ruumide kasutamiseks. Taotlus vormi leiad SIIT!

Saku Valla Spordikeskuse treeningrühmade avamine:

-Saku Vallavalitsuse korraldus 19.august 2014 nr.734

– Saku Vallavalitsuse korraldus 14.juuli 2015 nr 615