Dokumendid

Korraldused ja määrused

Saku Valla Spordikeskuse põhimäärus  RT IV, 21.11.2011, 36

Saku Valla Spordikeskuse sisekorraeeskirjad. Leiad  SIIT!

Ujula kasutaja MEELESPEA. Leiad SIIT!

Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll 19.04 2014.nr.1 , Lisa 1

Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll  28.04.2014.nr.2

Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll  08.08.2014 nr.3

Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll  09.09. 2014.nr.4

Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll 09.veebruar 2015 nr.1 , Lisa 1 , Lisa 2

Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll 16.juuni 2015 nr.2

Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll 07.september 2015, nr.3

Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll 09.03 2016 nr 1

Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll 07.09 2016 nr 2

Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll 13.09 2017 nr 1

Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll 22.03 2018 nr 1

Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll 11.09.2018 nr.2

Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll nr.1 2020

Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll nr.2 2020 , Lisa 1

Avaliku ürituse korraldamise luba. Taotlus vormi leiad SIIT!

Taotlus  ruumide kasutamiseks. Taotlus vormi leiad SIIT!