Ujula

Ujula basseini pikkus 25m ja laius 10m

Radade arv 4

Maksimaalne sügavus 1,7m

Minimaalne sügavus 1,0m

 

Ujula hinnakiri:HIND
Tavahind (1 rada)15€/h
Soodusüürihind vallaelanikele* (1 rada)13€/h
Soodusüürihind lasteringi tegevuseks (1 rada)7,50€/h

* vallaelanike soodushinda huvi- või sporditegevuseks rakendatakse  juhul, kui vähemalt 75% huvi- või sporditegevuses osalejatest on rahvastikuregistri andmetel  Saku valla elanikud.