KKK

Kuidas on võimalik registreerida last/noort treeningrühma?

Alates 01.08.2019 toimub taotluste menetlemine läbi haridusteenuseid haldava ARNO keskkonna, mille link asub: 
https://piksel.ee/arno/saku/avaleht/?

Kuidas toimub spordikeskuse ringides osalustasu maksmine?

Saku Vallavalitsus kehtestas 28.novembril 2012. aasta istungil Saku Valla Spordikeskuse spordisaalide ja rajatiste üürihinnad, mis hakkasid kehtima 1.jaanuarist 2013.aastast. Lapsevanema jaoks muutus arvelmine al.04 aprillist spordikeskuse treeningrühmade eest.  Al.04.aprillist esitab Saku Vallavalitsus lapsevanemale arve lapse valla spordikeskuse treeningrühmas osalemise eest. Kui laps kuulub ka spordiklubisse (ntks: MTÜ Saku Sporting, MTÜ Tantsukool Danceland, MTÜ Saku Korvpalliklubi, MTÜ Porter Racing jne.) esitab klubi lisaks liikmemaksu arve. Info klubi liikmemaksu kohta leiate spordiklubide kodulehtedelt, mis on  leitavad ka spordikeskuse kodulehelt (treeningud/treenerid alt).

 

Miks peavad valla spordikeskuse nimekirjas treenivad sportlased kuuluma lisaks ka mõnda spordiklubisse?

Treenida saavad lapsed küll  Saku Valla Spordikeskuses, kuid võistlustel osalemiseks tuleb kuuluda ka spordiklubisse. Selleks on kaks põhjust:

1)Spordialade alaliidud soovivad, et Eesti meistrivõistlustel osaleksid MTÜdena registreeritud spordiklubid. See võimaldab teha osalemiste statistikat ja taotleda riigilt klubidele jagatavat sporditegevuse toetust.

2)MTÜdel on võimalik taotleda raha eri fondidelt, et katta võistlustega seonduvaid kulusid.Näiteks vald katab küll spordiklubi treeningute kulud (treeneri töötasu, spordirajatise üürikulu, inventari), kuid spordikeskuse ei võimalda kõigi spordialade võistlusi pidada spordikeskuses pakutavates spordirajatistes. Samuti on võistlustel käimisega vajalik klubil soetada võistlusvormid, esmaabivahendid ning tasuda kohtuniketasud.

Kas ma pean tasuma treeningrühma osalustasu, kui laps puudub treeningult 2 nädalat?

Jah, Te peate tasuma osalustasu. Kui aga isikul on juhtunud trauma või õnnetus, mis ei võimalda tal osaleda treeningutel terve kalendrikuu, võib isik või tema eestkostja esitada Saku Valla Spordikeskuse juhatajale avalduse treeningrühma osalustasust vabastamise kohta, märkides ära ka treeningutel mitteosalemise põhjuse ja perioodi.

 

Kes saavad treenida Saku Valla Spordikeskuse treeningrühmas?

Saku Valla Spordikeskuse treeningrühmas saavad osaleda lapsed ja noored vanuses 7-19. Osalustasu treeningu eest esitab Saku vald arve alusel.

Al.01.09.2015 kehtivad järgmised treeningtasud:

-kahe treeningu korral nädalas (üks spordiala) 6,00 eurot kuus;

-kolme või nelja treeningu korral nädalas (üks spordiala) 9,00 eurot kuus;

-viie treeningu korral nädalas (üks spordiala) 15,00 eurot kuus.

Millised treeningrühmad 2018/2019 õppeaastal spordikeskuses avatakse?

Saku Valla Spordikeskuses 2018/2019 hooajal avatakse lastele ja noortele vanuses 7-19 järgmised treeningrühmad:

 

SpordialaTreeningrühmiTreeningkordi
nädalas
Osalustasu kuus
Jalgpall113-49,00€/kuus+klubimaks
Korvpall43-49,00€/kuus+klubimaks
Võistlustants33-4/59,00/15,00€/kuus+
klubimaks
Võrkpall13-49,00€/kuus+klubimaks
Jalgratas33-49,00€/kuus+klubimaks
Kergejõustik43-46,00/9,00€/kuus
Frisbee126,00€/kuus