Dokumendid

Korraldused ja määrused

Saku Valla Spordikeskuse põhimäärus  RT IV, 21.11.2011, 36

Saku Valla Spordikeskuse sisekorraeeskirjad. Leiad  SIIT!

Avaliku ürituse korraldamise luba. Taotlus vormi leiad SIIT!

Taotlus  ruumide kasutamiseks. Taotlus vormi leiad SIIT!

Ujula kasutaja MEELESPEA. Leiad SIIT!

Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll 19.04 2014.nr.1 , Lisa 1

Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll  28.04.2014.nr.2

Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll  08.08.2014 nr.3

Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll  09.09. 2014.nr.4

Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll 09.veebruar 2015 nr.1 , Lisa 1 , Lisa 2

Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll 16.juuni 2015 nr.2

Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll 07.september 2015, nr.3

Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll 09.03 2016 nr 1

Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll 07.09 2016 nr 2

Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll 13.09 2017 nr 1

Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll 22.03 2018 nr 1

Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll 11.09.2018 nr.2

Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll nr.1 2020

Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll nr.2 2020 , Lisa 1

Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll nr.1 2021

Saku Valla Spordikeskuse nõukogu liikmete kinnitamine 01.02.2022 nr.62

Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll nr.1 07.09.2022

Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll nr.1 12.09.2023

Spordikeskuse nõukogu koosoleku protokoll nr.1 07.02.2024